Recital w ramach przewodu doktorskiego

Michał Gajda – akordeon
CoOperate Orchestra
dyrygent – Adam Domurat

Duo Wolańska/Gajda
Michał Gajda – akordeon
Julia Wolańska-Gajda – fortepian