„Anhelli” – opera-misterium

Michał Gajda – solista-akordeonista w:

opera – misterium
libretto kompozytora na podstawie poematu Juliusza Słowackiego
współpraca literacka Margo Zālīte
prapremiera 6 XII 2019

 

https://opera.poznan.pl/pl/anhelli