Ta ostatnia niedziela…

Grażyna Brodzińska

Soliści i Orkiestra Teatru Muzycznego w Poznaniu

Tancerze Teatru

choreografia Paulina Andrzejewska

kierownik muzyczny Agnieszka Nagórka

prowadzący Radosław Elis oraz Dyrektor Teatru Muzycznego w Poznaniu, Przemysław Kieliszewski.