„Pianoduo Festival Amsterdam” – Recital Duo Wolańska/Gajda

Julia Wolańska-Gajda – fortepian
Michał Gajda – akordeon

https://www.pianoduofestival.nl/programma-tickets