Muzyka Naszych Czasów

Duo Wolańska/Gajda

Julia Wolańska-Gajda – fortepian
Michał Gajda – akordeon

Ewa Fabiańska-Jelińska – Toccata (prawykonanie)