MIKOŁAJKOWY koncert z cyklu „KOSMiczny Salon Muzyczny”

akordeon – solo