„Michał Gajda Trio” acc/cb/dr + Maria Antkowiak – vocal

Impreza zamknięta