Koncert Międzyuczelnianej Katedry Akordeonistyki

„Solowa i kameralna muzyka akordeonowa”