Koncert charytatywny: „GŁOSY DLA HOSPICJÓW”

Duo Wolańska/Gajda

Julia Wolańska – Gajda – fortepian
Michał Gajda – akordeon