„Historie miłosne”

Duo Wolańska/Gajda fortepian/akordeon
Simitu Duo Gajda/Kaszuba akordeon/obój