Gajda/Antkowiak

Michał Gajda – akordeon, fortepian
Maria Antkowiak – śpiew