Koncert dla Hospicjum Pallium

soliści:
Michał Gajda – akordeon
Julia Wolańska-Gajda – fortepian

CoOperate Orchestra
dyrygent – Adam Domurat

w programie:
Richard Galliano – Opale Concerto
Siergiej Rachmaninov – II Koncert fortepianowy c-moll